4 punkter fra årets Utleiekonferanse – Urolige tider skaper muligheter for utleiebransjen

utleiekonferanse utleie av maskiner og utstyr
- Urolige tider skaper muligheter for utleiebransjen, var tittelen for årets utleiekonferanse, og vi kunne ikke vært mer enig!

Del artikkelen

Utleiekonferansen arrangeres av Norsk Utleieforening som er en forgrening av European Rental Assosiation. Utleieforeningen er bransjeforeningen for bedrifter tilknyttet utleie av maskiner og utstyr.

Etter noen år med Coronavlysninger var det nå duket for rekorddeltagelse på årets konferanse på Gardermoen. Her deltar alle de store utleieselskapene innen maskiner og utstyr, entreprenørselskapene, og norske representanter for maskin og utstyrsprodusentene. Dette er en bransje med store konjunktursvingninger og endringer i bygge og infrastruktur-prosjekter har stor innvirkning på omsetning og utviklingen i bransjen.

Er vi over kneika eller bør vi rigge for storm? 

Samfunnsøkonomien var et gjennomgangstema på konferansen, og NHO direktør for Samfunnsøkonomi, Øystein Dørum holdt et engasjerende foredrag om økonomien i Norge på makronivå. Essensen var at til tross for en rekke faktorer som skulle tilsi dårlige økonomiske tider, er veksten i Norge overraskende sterk. Dørum var litt mer pessimistisk med tanke på tiden fremover, men understreket at her har var det ulike meninger om glasset er halvfullt eller halvtomt. At de usikre tidene uansett byr på muligheter for ulike utleiekonsepter ble trukket frem av flere på scenen. Leie med lav løpende kostnad fremover store investeringer og øknomisk risiko er attraktivt i usikre tider.

Mange av bransjeaktørene trakk frem mindre bygge- og anleggsvirksomhet som trusler, men samtidig muligheter for økt utleie, der entreprenørselskaper og byggeaktører tidligere har valgt å eie mer av utstyret og maskinparken selv.

utleiekonferanse utleie av maskiner og utstyr

Utleiebransjen omsatte for 10,8 milliarder i 2021

Odd Arne Gansmo fra UCO presenterte  bransjetall og fakta (se grafikk under). Utleiebransjen hadde en omsetning på nærmere 11 milliarder i 2021, og kan vise til gode marginer. Dette sier mye om størrelsen på utleiebransjen for maskiner og utstyr, og ikke minst potensialet fremover for andre sub-segmenter innen utleie. Økt konsolidering blant de store aktørene, og utleiekonsepter også fra produsentene ble også trukket frem som en klar trend. Men tilbake til bransjeomsetningen på nesten 11 Milliarder. I disse tallene er eksempelvis ingen av de mindre utleieselskapene med i tallene, ei heller beslektede bransjer innen utleie. I Sharefox ser vi en tydelig trend med økte nisjetjenester på utleie som lykkes godt, i et bredt spekter av bransjer. Fellesnevneren er at det er enkelt tilgjengelig for kundene og at teknologien bidrar til at man kan drive effektivt. 

utleiekonferanse utleie av maskiner og utstyr

Urolige tider setter fart digitalisering og grønn omstilling.

Et gjennomgangstema for konferansen var hvordan de urolige tidene setter fart på digitaliseringen av bransjen. God teknologisk infrastruktur er blitt et premiss for å drive effektivt og for å møte kundenes forventninger. Alt fra track & trace-teknologier på utstyr, til kurs og sertifisering verktøy med produktoppdateringer fra DigitQuip, ble presentert på Stand-delen av konferansen. Et godt helstøpt utleiekonsept krever gode utleiesystemer, som lar seg integrere med øvrige eksisterende infrastruktur, ble trukket frem av flere foredragsholdere. 

utleiekonferanse utleie av maskiner og utstyr

Grønn omstilling, – steg for steg

Dette er kanskje det viktigste punktet fra konferansen.

En rekke nye eksempler på såkalte nullutslipp prosjekter ble trukket frem under konferansen, og herunder utviklingen med fossilfrie maskiner og utstyr. I tillegg er jo kjernen at i en utleieøkonomi så benytter/”deles” de samme ressursene av flest mulig noe som bidrar positivt til det grønne skiftet.

Alt i alt gir grønn omstilling utleiebransjen muligheter til å redusere miljøpåvirkning og bidra til bærekraftig utvikling. Samtidig står utleieselskaper overfor utfordringer knyttet til teknologiutvikling, endrede krav fra kunder og en stadig mer krevende regulering av utslipp.

Utleiebransjen vil derfor øke innovasjonstakten og tilpasse seg endringene i samfunnet for å kunne fortsette å vokse og bidra til en bærekraftig fremtid. Som en del av Nydalen Fabrikker (også kjent som Norges største ombruksfabrikk) er temaene grønn omstilling og digitalisering noe vi i Sharefox jobber med kontinuerlig, – se eksempelvis: Effektiv drift av maskin og utstyrsutleie og hvorfor digitalisere utleiebedriften din.

utleiekonferanse utleie av maskiner og utstyr

Vår tolkning av oppsummeringen fra bransjeaktørene er at det til tross for usikre tider fremover, også vil by seg muligheter for de utleieaktørene som tør å ta grep,- og øke endringstakten mot en mer digitalisert og bærekraftig hverdag.

Hva skal du gjøre nå?

Når du er klar … her er 3 måter vi kan hjelpe deg med å utvikle din utleiebedrift! 

  1. Har du lyst til å utvikle bedriften din i dag? Prøv Sharefox utleiesystem gratis – eller bestill en demo.
  2. Hvis du vil lære mer om Sharefox utleiesystem, lese om trender og nyheter vi deler gratis, besøk bloggen vår eller gå til ressurser i menyen. Her finner du blogginnlegg, kundecase, e-bøker og Sharefox Academy
  3. Følg oss i sosiale medier eller del denne bloggen på Linkedin eller Facebook.

Se flere artikler her

Bygg din egen utleiebedrift nå.

Spørsmål? Ta kontakt med oss eller book en demo.