Om oss

På vei mot fremtidens utleietjenester

Vi gjør utleietjenester klar for fremtiden

Utviklingen er tydelig – vi må utnytte ressursene våre bedre! Vi trenger en mer sirkulær økonomi der produkter brukes lengre og av flere. I dette bildet er leie og abonnement av produkter og tjenester et viktig grep. ShareFox sin plattform muliggjør slike modeller for alt fra StartUps til etablerte virksomheter.  

Det er også slik at yngre er mindre opptatt av eierskap og at vi får mer bevissthet rundt miljø der klimaendringer tvinger frem et større skifte. Teknologien har kommet langt på mange områder, men fremdeles er utleie som forretningsmodell ofte preget av mye manuelle prosesser hvor muligheter som ligger i bruk av teknologi og data ikke utnyttes. Vårt mål er å skape gode kundeopplevelser og bidra til økning i utleiebaserte modeller. 

Hva skal til i praksis?

I 2016 og gjennomførte vi over hundre personlige intervjuer.  Spørsmålet vi stilte var: Hva skal til for å leie i stedet for å kjøpe ulike produkter. Svarene vi fikk dannet grunnlaget på  hvordan den digitale kundereisen burde utformes

Sharefox teamet bygde først en tjeneste rundt utleie av verktøy ( se Tooler.no)  i samarbeid med blant annet 7-eleven. Med Tooler kan du booke verktøy på nett og hente/levere i lokale 7-eleven butikker eller få det levert og hentet hjemme hos deg. 

Gjennom egen erfaring med over 1000 transaksjoner har vi skapt innsikt i hvordan man bygger en teknologiplattform som følger verdikjeden og som skaper det vi kaller gode og lønnsomme leieopplevelser. 

Sharefox sin teknologiplattform benyttes nå i en rekke bransjer, –  alt fra sport og reiseliv, maskiner, verktøy, butikknettverk, selvbetjent bilutleie og abonnementsløsninger.

Uttesting av løsningen i praksis gjennom Tooler.no

Ønsker du å digitalisere din utleievirksomhet?

Ta kontakt for en uforpliktende prat