Folk kjøper færre produkter, hvilke utfordringer og muligheter gir det for detaljhandelen?

Mekonomen utleietjeneste

Del artikkelen

For 20 år siden, da online shopping var i sin spede begynnelse, var det mange som var skeptiske til om denne nye handelsmetoden virkelig ville få fotfeste i Norden. Mange hevdet at det ikke ville bli stort her. Men nå, to tiår senere, kan vi med sikkerhet si at den digitale handelsindustrien har blomstret og endret måten vi handler på. Den samme skepsisen og motstanden mot forandring ser vi nå når det gjelder behovet for å bytte til en sirkulær salgsmodell innen detaljhandelen.

Det er ingen hemmelighet at detaljhandelsbransjen står overfor en rekke utfordringer. Kundenes kjøpsvaner endrer seg raskt, og det er en økende etterspørsel etter mer bærekraftige og fleksible løsninger. Denne dynamikken stiller store krav til butikkene om å tilby innovative løsninger som kan møte disse nye behovene, akkurat som online shopping gjorde for 20 år siden.

Utfordringer med endringer i detaljhandelen

I dagens samfunn, der mange har blitt mer bevisste på bærekraft og miljøhensyn, ser man en interessant endring i forbrukeradferd. Folk kjøper mindre enn før, men de vil fortsatt ha tilgang på et bredt utvalg av produkter. Fler og fler fra den nye generasjonen  Dette er en av grunnene til at utleie av produkter har blitt stadig mer populær. Samtidig kan en utleiemodell gi større inntekter og trygghet for detailhanderen, spesielt i perioder med lave salgstall. 

Endring kan være en utfordrende prosess for detaljhandelen av flere grunner. La oss utforske hvorfor dette er tilfellet:

   

   • Tradisjonelle kjøpemønstre: Detaljhandelen har historisk sett vært basert på tradisjonelle kjøpemønstre der kunder besøkte fysiske butikker for å handle. Denne tradisjonen har vært dypt forankret i bransjen, og det kan være vanskelig å bryte med denne etablerte normen.

    

    • Teknologisk fremgang: Den raske teknologiske utviklingen har ført til en digital transformasjon innen detaljhandelen. Mange butikker har måttet tilpasse seg online plattformer, netthandel og mobilhandel. Dette krever betydelig investering i teknologi og opplæring av ansatte. Dette kan bidra til at noen forhandlere har restriksjoner på videre investeringer i teknologi som kan hjelpe til med utleie

     

     • Endrede forbrukervaner: Forbrukernes atferd har endret seg dramatisk. De søker nå etter bekvemmelighet, personlige opplevelser og bærekraftige produkter. Det er mye forskjell på korttidsbehov og langtids behov av produkter. Ofte har f.eks. Et korttidsbehov for verktøy, hvor utleie egner seg bedre som salgskanal. Det kan være utfordrende for tradisjonelle butikker å tilpasse seg disse nye forventningene.

      

      • Konkurranse fra E-handel: Økningen av e-handel fra utlandet har ført til intens konkurranse for den norske detaljhandelsbransjen. Denne konkurransen kan føre til press på marginene og krever innovasjon for å tiltrekke seg og beholde kunder.

       

       • Investering og risiko: Endring krever ofte betydelige investeringer, både økonomisk og i tid. Det kan være en risikabel prosess for store detaljhandlere å ta spranget inn i nye forretningsmodeller som utleie. Det er i hvert fall det mange tror. Men er dette virkelig sant?

        

        • Motstand mot endring: Endring kan møte motstand fra ansatte og ledelse som er komfortable med den eksisterende måten å drive virksomhet på. Å overvinne denne motstanden og få alle involverte med på endringsreisen kan være en utfordrende oppgave.

         

         • Usikkerhet om resultater: Det er ingen garanti for at endring vil føre til suksess. Dette usikkerhetsmomentet kan skremme mange detaljhandlere fra å ta risikoen med å eksperimentere med nye forretningsmodeller som utleie.

        Folk kjøper mindre enn før – hva betyr det for bedriftene?

        I en verden hvor forbrukertrender stadig endrer seg, har vi sett en markant nedgang i kjøp av produkter – folk kjøper rett og slett mindre enn før. Dette kan være en utfordring for mange bedrifter, spesielt de i detaljhandelen. Men, hva betyr det egentlig for bedriftene?

        For det første, det krever en justering i hvordan bedrifter tenker på salg og kundelojalitet. I stedet for å fokusere utelukkende på direktesalg, er det nå mer lønnsomt å se på alternative forretningsmodeller som utleie. Utleie kan bidra til å tiltrekke og beholde kunder ved å gi dem fleksibilitet og valgfrihet. Dette kan være spesielt attraktivt for miljøbevisste kunder som ønsker å redusere sitt eget forbruk.

        Utleie gir også kundene muligheten til å prøve produkter før de kjøper dem. Dette kan bidra til å redusere antall returer, som ofte er en stor kostnad for mange bedrifter. I tillegg kan det øke kundetilfredsheten, da kundene får muligheten til å teste og velge produkter basert på deres faktiske behov og preferanser.

        For bedrifter kan denne overgangen til en utleiemodell også ha flere økonomiske fordeler. Ved å tilby utleie, kan bedrifter skape nye inntektsstrømmer og øke omsetningen. Dette kan være spesielt gunstig i perioder med lavere salg, da utleie kan bidra til å stabilisere inntektene.

        Men, hvordan kan bedrifter enkelt implementere en utleiemodell? Her kommer Sharefox inn i bildet. Sharefox er en utleiesoftware som gjør det enkelt for bedrifter å administrere utleieprosessen, fra bestilling til retur. Med Sharefox, kan bedrifter enkelt tilpasse seg den nye forbrukertrenden, og dra nytte av fordelene som utleie tilbyr. Så, selv om folk kjøper mindre enn før, er det fortsatt mange muligheter for bedrifter som er villige til å tilpasse seg og utnytte disse nye trendene.

        Økonomien bak utleietrenden – kombinere salg med utleie

        Utleietrenden representerer en smart forretningsstrategi for detaljister i dagens skiftende detaljhandelslandskap. Det å inkludere utleie som en del av sin virksomhet gir en unik mulighet til å diversifisere inntektene og tilby kundene mer enn bare produkter til salg. 

        Denne tilnærmingen gjør det mulig for butikker å etablere flere kontaktpunkter med kundene, der de ikke bare er potensielle kjøpere, men også brukere av tjenestene. Den økte kundekontakten som følger med utleie kan bidra til å bygge sterke bånd og øke kundelojaliteten. Med fornøyde og lojale kunder som kommer tilbake for både kjøp og utleie, kan butikker oppleve en positiv innvirkning på sin omsetning og lønnsomhet. Det er tydelig at kombineringen av salg og utleie er en vinn-vinn strategi for detaljister som ønsker å tilpasse seg de nye forbrukertrendene og øke sin inntjening.

        Avkastning på investeringen

        En av de mest tiltalende aspektene ved å omfavne utleietrenden er den potensielt raske retur av investeringen (ROI). Ved å tilby utleie av produkter kan detaljhandelsbedrifter begynne å generere inntekter raskt, spesielt når etterspørselen er høy. De kan også redusere kostnader knyttet til lagerhold og vedlikehold av produkter som tidligere var tilgjengelige kun for kjøp. Den økte kundelojaliteten og muligheten til å tilby flere tjenester kan også føre til en positiv påvirkning på bunnlinjen, noe som gjør utleie til en attraktiv strategi for å oppnå en rask avkastning på investeringen.

        Avliving av myten om vanskelig IT-implementering

        En vanlig misoppfatning er at overgangen til en sirkulær modell innebærer kostbar og langsom investering og implementering av IT-infrastruktur. Men dette er en myte som Sharefox bidrar til å avlive.

        For det første, med Sharefox, trenger ikke bedrifter å bekymre seg for de høye kostnadene ved å bygge og vedlikeholde egen IT-infrastruktur. Sharefox tilbyr en klar-til-bruk løsning som gjør det mulig for bedrifter å raskt og effektivt lansere og administrere utleietjenester i et pilotprosjekt. Senere i en skaleringsfase kan man overveie å utnytte et API

        Dette betyr at bedrifter kan spare både tid og penger, samtidig som de får tilgang til software som er blåstemplet av mange detailkjeder i norden. Ikke bruk tid på å utvikle egen software. Utleie er vanskelig, da det ikke har samme enkle oppsett som tradisjonelt salg. Med Sharefox får du alt du trenger av administrasjon til ordre og inventar osv. 

        Dessuten, i en sirkulær økonomi, er ‘gjenbruk’ ikke bare et konsept; det er en strategi som forlenger produktets levetid, reduserer avfall, og åpner opp for nye markedsmuligheter. Ved å tilby en plattform som fremmer utleie og deling av ressurser, hjelper Sharefox bedrifter med å omfavne denne strategien og dra nytte av dens mange fordeler.

        Forhandlere som hopper på utleietrenden

        I det siste har flere og flere forhandlere begynt å utforske utleie som et alternativ til tradisjonelle salgsmodeller. Men hvordan har de tilpasset forretningsmodellene sine for å imøtekomme denne nye trenden?

        Naturkompaniet / Fenix Outdoor

        Fenix Outdoor, en ledende aktør innen friluftslivsbransjen, har implementert utleie i 15 av sine butikker i Finland som en del av kjeden Partioaitta. De har opprettet en separat kundefront som er tilgjengelig direkte fra hjemmesiden deres. Dette prosjektet ble anerkjent som det beste utrullingsprosjektet i Fenix Outdoor.

        Hva kan vi lære av dette eksemplet?

          

          • Utleie kan være en effektiv måte å diversifisere inntektsstrømmene på.

          • En separat kundefront kan gjøre det enklere for kundene å finne og bestille utleieprodukter.

          • Rask implementering av nytt system ut til mange forhandlere. 

         Felleskjøpet

         Felleskjøpet, en norsk forhandler av landbruksprodukter, har også hoppet på utleietrenden. De har opprettet en egen utleieavdeling som tilbyr langtidsleie av maskiner. Prosjektet startet som et pilotprosjekt og testes nå i en butikk i Trondheim. 

         Hva kan vi lære av dette eksemplet?

           

           • Langtidsleie kan være en god løsning for kunder som har behov for spesifikke produkter i en begrenset periode.

           • Pilotprosjekter kan være en effektiv måte å teste ut nye forretningsmodeller på.

           • Lav kostnad på investering av nytt system

          Mekonomen AB

          Mekonomen, en bilreservedelsforhandler i Sverige, har pilottestet utleie i 20 av sine 400 butikker. De har funnet at produktutvalget har endret seg siden lanseringen, og jobber nå med videre oppskalering av prosjektet. Mekonomen har valgt en sentral og standardisert tilnærming til produktoppsett, samtidig som de håndterer lokale inventar og ordre i butikkene. 

          Hva kan vi lære av dette eksemplet?

            

            • Det er viktig å være fleksibel og tilpasse produktutvalget etter kundenes behov.

            • Sentralisering og standardisering kan bidra til en mer effektiv drift.

            • Effektiv implementering og rask ROI. 

           Disse eksemplene viser at det er mange muligheter for detaljhandlere som ønsker å utforske utleie som en alternativ forretningsmodell. Men det krever også en vilje til å eksperimentere, tilpasse seg og lære av erfaringene underveis.

           Hvordan komme i gang?

           Å overgangen til en sirkulær økonomi kan virke skremmende, men med riktig tilnærming og verktøy kan prosessen være både smidig og lønnsom. Her er tre trinn for hvordan kjeder kan komme i gang:

           Trinn 1: Pilotering

           Start med å validere konseptet ditt gjennom et pilotprosjekt. Dette tillater deg å teste ut ideene dine i en kontrollert setting, samtidig som du beholder fleksibiliteten til å justere etter behov. Du trenger ikke å bekymre deg for full ERP, CRM, eller e-handelsintegrasjon på dette stadiet. Målet er å lære så mye som mulig, så raskt som mulig.

           Trinn 2: Optimalisering

           Når du har samlet inn nok data og innsikt fra pilotprosjektet ditt, er det på tide å optimalisere. Hvordan kan du automatisere og digitalisere prosessene dine ytterligere? Hva må du justere for å forbedre ytelsen? På dette stadiet kan det være nyttig med delvis integrasjon med regnskapssystemer og lignende.

           Trinn 3: Skalering

           Etter at du har finjustert modellen din, er det på tide å skalere opp. Dette innebærer en stegvis utrulling av modellen til resten av kjeden, med opplæring basert på erfaringene fra pilotprosjektet. Det kan også være nødvendig med ytterligere integrasjon via API-er på dette stadiet.

           Hva får du med Sharefox 

           Å implementere sirkulære løsningsmodeller kan virke utfordrende, men med riktig verktøy blir det enklere. Sharefox er en digital plattform som er laget for utleiehandel og kan hjelpe deg med å realisere ditt potensiale innen sirkulær økonomi.

           Digital kundereise:

           Sharefox gjør det enkelt å administrere håndtering i butikken, henting og retur av varer, samt å kombinere utleie med andre tjenester. Dette bidrar til en effektiv og smidig drift.

           Distribusjon & håndtering:

           Sharefox gjør det enkelt å administrere håndtering i butikken, henting og retur av varer, samt å kombinere utleie med andre tjenester. Dette bidrar til en effektiv og smidig drift.

           Ordreadministrasjon:

           Sharefox gir deg full kontroll over ordrehåndteringen, med et komplett system for sporing av kunder og lager. Dette gir deg oversikt og kontroll, og frigjør tid til å fokusere på vekst og utvikling.

           Konklusjon:

           Det er ingen tvil om at utleie av produkter er et viktig verktøy for å realisere en sirkulær økonomi, som igjen er avgjørende for å møte bærekraftsmålene. Det er også klart at det finnes mange utfordringer knyttet til utleiemodeller, men Sharefox gjør det enklere enn noen gang før å takle disse utfordringene. Ved å implementere utleie vil bedriftene også kunne tiltrekke seg kunder som ønsker å handle er mer bærekraftig og samtidig øke inntektene. Med suksesshistorier som Naturkompaniet og Mekonomen i bakhodet, er det ingen grunn til at ikke flere skal hoppe på utleietrenden i detailhandelen.

           Hva skal du gjøre nå?

           Når du er klar … her er 3 måter vi kan hjelpe deg med å utvikle din utleiebedrift! 

           1. Har du lyst til å utvikle bedriften din i dag? Prøv Sharefox utleiesystem gratis – eller bestill en demo.
           2. Hvis du vil lære mer om Sharefox utleiesystem, lese om trender og nyheter vi deler gratis, besøk bloggen vår eller gå til ressurser i menyen. Her finner du blogginnlegg, kundecase, e-bøker og Sharefox Academy
           3. Følg oss i sosiale medier eller del denne bloggen på Linkedin eller Facebook.

           Se flere artikler her

           Bygg din egen utleiebedrift nå.

           Spørsmål? Ta kontakt med oss eller book en demo.