Selvbetjent utleie: Erstatt dine gamle nøkler med digitalt låsesystem

digitalt låsesystem for utleiebedrifter
Er du lei av bryet og ineffektiviteten til tradisjonelle nøkkelbaserte utleiesystemer? Bytt til et digitalt låsesystem med Sharefox utleiesystem og revolusjoner måten du administrerer eiendommene dine på. Med Sharefox kan du sømløst integrere med de fleste digitale nøkkelsystemer i verden, noe som gjør det enklere enn noensinne å tilby en selvbetjent utleieopplevelse som forbedrer sikkerheten og sparer tid og penger.

Del artikkelen

Problemet med tradisjonelle nøkkelbaserte utleiesystemer

Håndtering av fysiske nøkler er en tidkrevende og ineffektiv prosess, spesielt for eiendomseiere med flere enheter. Ikke bare tar det tid å distribuere nøkler til leietakere, men tapte nøkler kan også skape sikkerhetsproblemer og medføre betydelige kostnader for eiendomseiere. I tillegg krever tradisjonelle nøkkelbaserte utleiesystemer manuell sporing av nøkler, noe som er utsatt for feil og kan være frustrerende for leietakere.

Tradisjonelle nøkkelbaserte utleiesystemer er tidkrevende og ineffektive, særlig for eiendomseiere som har flere enheter å administrere.

 • Distribusjon av nøkler til leietakere tar mye tid og krefter, som kunne vært brukt på mer produktive oppgaver.
 • Tapte nøkler kan skape sikkerhetsproblemer for både eiendomseiere og leietakere, ettersom uvedkommende kan få tilgang til utleieboligen.
 • Det kan være dyrt å erstatte tapte nøkler, særlig hvis låsene må skiftes eller låses om.
 • Manuell sporing av nøkler er nødvendig i tradisjonelle nøkkelbaserte utleiesystemer, noe som kan være utsatt for feil og skape frustrasjon for leietakere som kan forlegge nøklene eller glemme å levere dem tilbake.
 • Tradisjonelle nøkkelbaserte utleiesystemer gir liten eller ingen fleksibilitet når det gjelder å gi tilgang til utleieboligen, ettersom huseiere fysisk må overlevere nøklene til leietakerne.
 • Det finnes ingen enkel måte å overvåke hvem som har fått tilgang til utleieboligen eller når de har fått tilgang til den, noe som gjør det vanskelig å holde oversikt over eiendommens sikkerhet.
 • Digitale nøkkelsystemer tilbyr en mer effektiv og sikker løsning for utleieboliger, ettersom de eliminerer behovet for fysiske nøkler og gir huseiere større kontroll og fleksibilitet over hvem som har tilgang til utleieboligen.

Fordelene med digitale låsesystemer med Sharefox utleieprogramvare

Hvis du er en utleier, spiller det ingen rolle hvilken bransje du er i, digitale låsesystemer med Sharefox utleieprogramvare gir mange fordeler i forhold til tradisjonelle nøkkelbaserte systemer.

Selvbetjent utleie

Med digitale låsesystemer kan leietakere få tilgang til enheten sin uten behov for en fysisk nøkkel. Dette betyr at leietakere kan sjekke inn og ut når det passer dem, noe som frigjør tid for huseiere og reduserer risikoen for tapte nøkler. Med Sharefox utleieprogramvare er prosessen med å utstede digitale nøkler sømløs, og leietakere kan få tilgang til enhetene sine ved hjelp av et enkelt, intuitivt grensesnitt.

Forbedret sikkerhet

Digitale låsesystemer med Sharefox utleieprogramvare tilbyr avanserte sikkerhetsfunksjoner som tradisjonelle nøkkelbaserte systemer ikke kan matche. Med digitale låser kan eiendomseiere spore hvem som har fått tilgang til en enhet og når. Dette betyr at eiendomseiere raskt kan oppdage eventuelle uautoriserte tilgangsforsøk og iverksette passende tiltak. I tillegg tilbyr digitale låser et høyere sikkerhetsnivå enn tradisjonelle nøkkelbaserte systemer, ettersom de er motstandsdyktige mot dirking og andre former for manipulering.

Tilgang døgnet rundt

Automatiserte digitale nøkkelsystemer, som Sharefox, gir tilgang til utleieboligen døgnet rundt, noe som gir leietakere større fleksibilitet og bekvemmelighet og flere timer i døgnet til å tjene penger. La kunden gjøre alt arbeidet selv med et digitalt nøkkelsystem. 

Med et digitalt nøkkelsystem kan eiendomseiere gi tilgang til utleieboligen eksternt, uten å måtte overlevere nøkler fysisk, noe som gjør utleieprosessen mer effektiv og strømlinjeformet.

Øke inntektene 

Digitale nøkkelsystemer kan også øke inntektene for eiendomseiere, ettersom de gir større fleksibilitet når det gjelder utleieplaner og tilgang. For eksempel kan en kommune bruke et digitalt nøkkelsystem til å leie ut kommunale fasiliteter, som konferanserom, utenfor vanlig åpningstid, noe som øker de potensielle inntektene som genereres fra lokalet.

Best case-scenarier for digitale låser og utleieprogramvare

Digitale låssystemer som er integrert med utleieprogramvare har revolusjonert måten bransjer håndterer sikkerhet, adgangskontroll og utleieadministrasjon på. Her er noen best case-scenarier der digitale låsesystemer med Sharefox utleieprogramvare har blitt implementert med suksess:

 • Lagringsanlegg

Lagerfasiliteter er en av bransjene som har hatt stor nytte av digitale låssystemer. Med Sharefox utleieprogramvare og digitale låsesystemer kan kundene enkelt og raskt leie lagringsenheter fra utleiefirmaer uten behov for fysiske nøkler eller assistanse fra personalet.

Kundene kan få tilgang til oppbevaringsenhetene sine med en unik kode som sendes til deres mobile enheter, noe som gjør det enkelt å åpne dørene og få tilgang til de lagrede gjenstandene. Sharefox utleieprogramvare gir en sikker måte å administrere og overvåke tilgangen til lagringsenhetene på, og sikrer at bare autoriserte personer har tilgang til dem.

 • Utleie av eiendom

Digitale låsesystemer med Sharefox utleieprogramvare har strømlinjeformet prosessen med å leie eiendommer, både for utleier/utleier og leietaker. Med digitale låser er det ikke nødvendig for utleier å være til stede under inn- og utflyttingsprosessen. Leietakere kan ganske enkelt få tilgang til eiendommen med en unik kode som sendes til deres mobile enheter.

Utleiere kan også enkelt administrere og overvåke tilgangen til eiendommen, noe som gjør det enkelt å tilbakekalle tilgangen når leietakeren flytter ut eller hvis det oppstår problemer. Dette gir større sikkerhet og trygghet for både utleiere og leietakere.

 • Kommuner med utleie av eiendommer

Kommuner som leier ut eiendommer som samfunnshus, rom, lokaler og andre offentlige rom kan ha stor nytte av digitale låsesystemer med Sharefox utleieprogramvare. Med digitale låser er det ikke behov for at personalet er til stede i leieperioden, noe som gjør det mer effektivt og kostnadseffektivt.

Leietakere kan enkelt få tilgang til det leide rommet med en unik kode som sendes til deres mobile enheter. Dette sikrer at bare autoriserte personer får tilgang til lokalet, noe som gir større sikkerhet og forhindrer uautorisert tilgang.

 • Idrettsforeninger som fotballag med konferanserom

Idrettsforeninger og andre organisasjoner som leier ut konferanserom, lokaler, treningsfasiliteter og andre rom kan også dra nytte av digitale låsesystemer med Sharefox utleieprogramvare. Med digitale låser er det ikke behov for at personalet er til stede i leieperioden, noe som gjør det mer effektivt og kostnadseffektivt.

Leietakere kan enkelt få tilgang til den leide plassen og lokalene med en unik kode sendt til sine mobile enheter. Sharefox utleieprogramvare gir også SMS-varsler med dørkoden, noe som gjør det enkelt for leietakere å få tilgang til plassen uten forvirring. Dette sikrer at bare autoriserte personer får tilgang til lokalet, noe som gir større sikkerhet og forhindrer uautorisert tilgang.

Samlet sett tilbyr digitale låsesystemer med Sharefox utleieprogramvare en praktisk, sikker og kostnadseffektiv måte for bedrifter og organisasjoner å administrere tilgangskontroll og utleieadministrasjon.

Hvordan Sharefox integreres med digitale nøkkelsystemer

Sharefox utleieprogramvare integreres sømløst med de fleste digitale nøkkelsystemer i verden, takket være partnerskap med selskaper som Inlet. Dette betyr at eiendomseiere kan bruke Sharefox utleieprogramvare med sine eksisterende digitale låsesystemer eller velge fra et bredt spekter av kompatible systemer for å dekke deres behov.

Selvbetjening er en funksjon i Sharefox utleieprogramvare som gjør det mulig for kunder å leie rom eller enheter på egen hånd, uten behov for personalassistanse.

 Slik fungerer det:

 1. Kunden besøker utleiefirmaets nettsted eller app og velger ønsket rom eller enhet.
 2. Kunden oppgir kontaktinformasjon og betalingsinformasjon.
 3. Sharefox utleieprogramvare sender en unik tilgangskode til kundens mobile enhet.
 4. Kunden kan nå bruke tilgangskoden til å åpne den digitale låsen og få tilgang til den leide plassen eller enheten.
 5. Utleiefirmaet kan administrere og overvåke tilgangen til den leide plassen eller enheten gjennom Sharefox utleieprogramvaren, noe som gjør det enkelt å tilbakekalle tilgangen når leieperioden er over eller hvis det oppstår problemer.

Selvbetjening er et praktisk og kostnadseffektivt alternativ for både leietakeren og utleiefirmaet. Det sparer tid og ressurser ved å eliminere behovet for personalassistanse, slik at utleieselskapene kan fokusere på andre oppgaver og aktiviteter. Det gir også en sømløs utleieopplevelse for kundene, noe som gjør det enkelt og problemfritt å leie og få tilgang til lagringsplasser eller enheter.

Samlet sett er selvbetjening med Sharefox utleieprogramvare et flott alternativ for både utleiefirmaer og kunder, og gir en enkel, sikker og effektiv utleieprosess.

SMS-varsler med dørkoder

For å gjøre utleieprosessen enda mer praktisk for leietakere, kan Sharefox utleieprogramvare sende SMS-varsler med dørkoder. Dette betyr at leietakere kan få tilgang til enhetene sine uten å måtte laste ned en app eller huske en komplisert tilgangskode. I stedet mottar leietakere en enkel SMS-melding med en dørkode som de kan bruke til å låse opp enheten.

Hva er Inlet og hvordan fungerer det? 

Inlet er et norsk selskap som tilbyr et digitalt nøkkelsystem for bedrifter som tilbyr utleielokaler. Systemet er utviklet for å forbedre sikkerheten, bekvemmeligheten og effektiviteten i utleieprosessen. Inlets digitale nøkkelsystemer fungerer perfekt med Sharefox utleieprogramvare som en integrasjon. 

Med Inlets digitale nøkkelsystem kan utleiebedrifter administrere tilgangen til utleieplassene sine eksternt. De kan gi og tilbakekalle tilgang etter behov, og overvåke hvem som har kommet inn i rommet og når. Dette gir større kontroll og synlighet over utleieprosessen, og bidrar til å forhindre uautorisert tilgang og tyveri.

Inlets digitale nøkkelsystem er kompatibelt med et bredt spekter av låstyper og modeller, noe som gjør det enkelt å integrere med eksisterende låser og sikkerhetssystemer. Systemet bruker SMS-teknologi for å kommunisere med brukernes mobile enheter, slik at de kan låse opp og låse utleieområdet med et enkelt trykk på telefonen.

Inlets digitale nøkkelsystem kan brukes i en rekke bransjer, inkludert eiendomsforvaltning, lagerfasiliteter og idrettsforeninger. Det tilbyr en rekke funksjoner og tilpasningsalternativer for å møte behovene til forskjellige virksomheter og bruksområder.

Når det integreres med Sharefox utleieprogramvare, blir Inlets digitale nøkkelsystem enda kraftigere. Sharefox er en programvareplattform for utleie som gjør det mulig for bedrifter å administrere sine utleieboliger og kunder fra en enkelt plattform. Ved å kombinere Inlets digitale nøkkelsystem med Sharefox kan bedrifter tilby en sømløs, selvbetjent utleieopplevelse for sine kunder. Kundene kan enkelt reservere og få tilgang til utleielokaler ved hjelp av mobilenheten sin, og utleiebedriftene kan administrere tilgang og betaling fra ett enkelt dashbord.

Samlet sett er Inlets digitale nøkkelsystem et kraftig verktøy for bedrifter som tilbyr utleieplasser. Det forbedrer sikkerheten, bekvemmeligheten og effektiviteten i utleieprosessen, og kan sømløst integreres med Sharefox utleieprogramvare for enda større funksjonalitet.

Konklusjon

Å erstatte tradisjonelle nøkkelsystemer med et digitalt nøkkelsystem ved hjelp av Sharefox utleieprogramvare og Inlets digitale nøkkelsystem er et smart valg for bedrifter som tilbyr utleielokaler. Denne innovative teknologien forbedrer sikkerheten, bekvemmeligheten og effektiviteten, noe som gjør utleieprosessen mye smidigere og problemfri. 

Med muligheten til å administrere tilgang eksternt, kan utleiebedrifter få større kontroll og synlighet over utleieeiendommene sine, mens kundene kan nyte en sømløs og selvbetjent utleieopplevelse.

Videre kan Inlets digitale nøkkelsystem enkelt integreres med Sharefox utleieprogramvare, noe som gjør det enda kraftigere. Med Sharefox kan bedrifter administrere sine utleieboliger og kunder fra en enkelt plattform. De kan enkelt tilby selvbetjente utleiealternativer, administrere betalinger og reservasjoner og gi øyeblikkelige varsler med dørkoder via SMS.

Alt i alt er digitale nøkkelsystemer en game-changer for bedrifter som tilbyr utleielokaler. Ved å bruke Sharefox utleieprogramvare og Inlets digitale nøkkelsystem kan utleiebedrifter dra nytte av forbedret sikkerhet, bekvemmelighet og effektivitet, samtidig som de gir kundene en sømløs utleieopplevelse.

VANLIGE SPØRSMÅL:

Er Sharefox utleieprogramvare kompatibel med alle digitale nøkkelsystemer?

Sharefox utleieprogramvare er designet for å integreres med et bredt spekter av digitale nøkkelsystemer, inkludert Inlets digitale nøkkelsystem. Det er imidlertid viktig å sjekke kompatibiliteten med ditt spesifikke digitale nøkkelsystem før du implementerer det med Sharefox utleieprogramvare.

Hvordan fungerer Inlets digitale nøkkelsystem?

Inlets digitale nøkkelsystem bruker SMS-teknologi for å kommunisere med brukernes mobile enheter, slik at de kan låse opp og låse utleieområder med et enkelt trykk på telefonen. Dette gir større kontroll og synlighet over utleieprosessen, og bidrar til å forhindre uautorisert tilgang og tyveri.

Hvordan kan Inlets digitale nøkkelsystem forbedre sikkerheten for utleiebedrifter?

Ved å tilby ekstern tilgangskontroll og overvåking forbedrer Inlets digitale nøkkelsystem sikkerheten for utleiefirmaer. Utleiefirmaer kan administrere tilgangen til utleielokalene sine eksternt, gi og tilbakekalle tilgang etter behov, og overvåke hvem som har kommet inn i lokalet og når.

Hvordan kan Sharefox utleieprogramvare forbedre utleieprosessen?

Sharefox utleieprogramvare gjør det mulig for bedrifter å administrere utleieeiendommene og kundene sine fra en enkelt plattform, tilby selvbetjente utleiealternativer, administrere betalinger og reservasjoner og gi øyeblikkelige varsler med dørkoder via SMS. Dette strømlinjeformer utleieprosessen, noe som gjør den mer praktisk og effektiv for både utleiebedrifter og kunder.

Er Inlets digitale nøkkelsystem enkelt å integrere med eksisterende låser og sikkerhetssystemer?

Ja, Inlets digitale nøkkelsystem er designet for å være kompatibelt med et bredt spekter av låstyper og modeller, noe som gjør det enkelt å integrere med eksisterende låser og sikkerhetssystemer. Dette gjør det til en fleksibel og allsidig løsning for utleievirksomheter av alle slag.

Hva skal du gjøre nå?

Når du er klar … her er 3 måter vi kan hjelpe deg med å utvikle din utleiebedrift! 

 1. Har du lyst til å utvikle bedriften din i dag? Prøv Sharefox utleiesystem gratis – eller bestill en demo.
 2. Hvis du vil lære mer om Sharefox utleiesystem, lese om trender og nyheter vi deler gratis, besøk bloggen vår eller gå til ressurser i menyen. Her finner du blogginnlegg, kundecase, e-bøker og Sharefox Academy
 3. Følg oss i sosiale medier eller del denne bloggen på Linkedin eller Facebook.

Se flere artikler her

Reklamebyrå - Beyer Konoy - Sykkelutleie
Kundecase

Reklamebyrå Beyer Konoy: Optimalisering av sykkelutleie for Boss Cykler

Beyer Konoy, et reklamebyrå fra Danmark, fikk i oppdrag å effektivisere Boss Cykler, Bornholms fremste innen sykkelutleie. Gjennom samarbeid med Sharefox, en smart programvare for utleievirksomheter, oppnådde de betydelige forbedringer i virksomhetens drift. Dette case-studiet utforsker suksessen bak dette samarbeidet og hvordan det har styrket Boss Cyklers posisjon i markedet.

Bygg din egen utleiebedrift nå.

Spørsmål? Ta kontakt med oss eller book en demo.