Hvordan lykkes med sirkulære forretningsmodeller i detaljhandelen – Frokostmøte hos Posten Bring

Lykkes med sirkulære forretningsmodeller i detaljhandelen - Frokostmøte hos Posten Bring

Del artikkelen

E-handel vokser raskt, men varehandel endres. Kun 8% av verdenshandelen er sirkulær. På veien fra et “bruk og kast” samfunn til “ta vare på tingene-samfunnsmodell” vil detaljhandelene endres. Dette var gjennomgangstemaet  under arrangementet. 

Frokostseminarer ble innledet av Alexander Haneng – Direktør for innovasjonspartnerskap i Posten Bring. Deretter fulgte Pål Wibe – Investor og rådgiver, tidligere leder av XXL, Europris, Nille og Travel Retail, Åsgeir Helland – daglig leder i Sharefox og Peter Hietala – grunnlegger av Easycom. De delte sine innsikter om å starte sirkulære eller utleiebaserte forretningsmodeller i varehandelen. Ledere og forretningsutviklere innen varehandel og produsenter i Norge deltok på frokostmøtet for å være med å diskutere sirkulære løsninger i bedriftsmarkedet.

Alexander Haneng, Posten Bring - sirkulære forretningsmodeller for detaljhandelen

EU vil tvinge varehandelen mot sirkulære verdikjeder

Av Alexander Haneng, Direktør for innovasjonspartnerskap, Posten Bring.

Bring ønsker å engasjere seg som en partner innen sirkulær økonomi, hvor hovedfokuset ikke bare ligger på resirkulering, men også på omforming av produktene selv. Alexander Haneng understreker i sitt innlegg på frokostmøtet at sirkulær økonomi ikke handler om resirkulering, men redesign av produktet. Dette involverer å forlenge levetiden til produkter, redusere avfall ved å unngå kasting, fremme videresalg av varer og tilrettelegge for design som muliggjør gjenbruk.

I retailbransjen står det en endring i forretningsmodeller foran døren. Dette innebærer en nødvendighet for å redusere mengden solgte produkter og å utforske nye tilnærminger. Det er viktig å omforme forretningsmodeller for å tilpasse seg denne nye virkeligheten.

En betydningsfull tanke i denne sammenhengen er at verdien av data nå oppveier verdien av selve produktene. Dette understreker viktigheten av å samle og anvende data på en effektiv måte.

Økodesigndirektivet er også relevant i denne konteksten. Dette direktivet gir retningslinjer for hvordan produkter skal utformes med tanke på deres miljøpåvirkning gjennom hele livssyklusen, fra produksjon til avhending.

Pål Wibe - sirkulære forretningsmodeller for detaljhandelen

Strategi, innovasjon og forretningsutvikling for sirkulære tjenester i retail

Av Pål Wibe, Investor og rådgiver, tidligere leder av XXL, Europris, Nille og Travel Retail.

Pål Wibe vektlegger i innlegget sitt på frokostmøtet hos Posten Bring, at det å være tidlig ute med bærekraftige tjenester er viktigere enn å prøve å ta igjen konkurrentene senere. Som eksempel trakk Wibe frem XXL sin reise fra kun fysiske butikker til også å bli en betydelig aktør på netthandel. 

Tre hovedområder for bærekraftige tjenester fremheves: forlenget levetid for produkter, overgang fra kjøp til tilgang på tjenester (AKA Product As A Service), og fokus på opplevelser fremfor forbruk. Wibe understreker at selv om sirkulærøkonomien vokser, så skjer det ikke raskt nok. 

Retailere oppfordres til å se på utleie som en inntektsmulighet, starte smått, teste og samarbeide med eksisterende aktører for å skape lønnsomhet. De blir også oppmuntret til å lære av andre og komme i gang med bærekraftige tiltak for å være i forkant av utviklingen.

Få flere innsikter fra innlegget til Pål Wibe

Åsgeir Helland - sirkulære forretningsmodeller for detaljhandelen

Hvordan sette opp sirkulære og utleiebaserte forretningsmodeller i praksis

Av Åsgeir Helland, daglig leder i Sharefox.

Hvorfor sette opp sirkulære og utleiebaserte forretningsmodeller?

Sharefox har bygd opp flere utleietjenester over hele Norden og presenterte en del læringspunkter for hvorfor utleiebaserte tjenester er en strategisk viktig satsning for retail og hvordan man bør sette opp konseptet for å få det beste utgangspunktet.

 • Bygger kunderelasjon med flere kontaktpunkter og innhenting av kundedata
 • Utleie med kryssalg av tilleggsprodukter kan løfte inntekter i hele produktkategorien
 • Inntektene er gjentagende og kan løfte levetidsinntekten fra kunden og antall butikkbesøk. Om man leier 3 ganger i året for 3 år = 3 x 2  x 3 = 18 butikkbesøk
 • Kombiner med andre tjenester for å øke servicenivå men også margin (Rent2Buy, forsikring, transport, etc)
 • Rekruttering av nye kundesegmenter som ellers ikke ville vært i butikken
 • Styrker branded i markedsføring, kommunikasjonmuligheter, og i rekruttering av ansatte
 • Opplæring av ansatte øker engasjementet og stolthet i tilbudet
 • Innovasjonsplan og forankring: fra pilot til skalering – lag interne best practise og juster prosesser fortløpende
 • Vis frem: synlighet på nett og butikk.
 • Bruk kvalitetsprodukter som varer, reduserer vedlikeholdskostnader og “bry”

Hvordan komme i gang?

 1. Pilotering for hurtig validering av konseptet. Behold fleksibiliet og derfør bør man avvente større integrasjoner 
 2. Optimalisering – Basert på pilotlæring så får man oversikt over hvilke prosesser må automatiseres og digitaliseres videre og hva må justeres.
 3. Ved skalering er en stegvis utrulling fornuftig, der man bygger opplæring og oppsett etter mal fra pilot. Her kan man utvide med eventuelle integrasjoner via API ved behov
 
Se hele innlegget til Åsgeir Helland
Peter Hietala, Easycom - sirkulære forretningsmodeller for detaljhandelen

Bærekraftige returordninger og logistikk

Av Peter Hietala, Grunnlegger av Easycom

Innlegget av Peter Hietala, grunnlegger av Easycom tok for seg viktigheten av å utvikle bærekraftige returordninger og logistikkløsninger i detaljhandelen. Hovedpoengene inkluderte at å unngå returer helt ikke er optimalt. Selv om en liten del av kundene står for en stor del av problemet med returer, bør ikke prosessene bygges kun for denne minoriteten av kunder. Istedenfor bør innsikt fra data være en avgjørende faktor i utviklingen av løsninger. En viktig tilnærming var å bruke returvarer som salgbare produkter på nytt. Dette ville bidra til å redusere ressursbruk og avfall samtidig som det gir økonomisk fordeler. Gjennom å ta i bruk riktig innsikt fra data og tenke nytt rundt returprosesser, kunne man oppnå en mer bærekraftig og lønnsom tilnærming til returlogistikk i detaljhandelen.

Oppsummering

Frokostmøtet hos Posten Bring den 25. august samlet bransjeledere og innovatører til en viktig diskusjon om sirkulære forretningsmodeller i detaljhandelen. Det har i denne oppsummeringen blitt presentert nøkkelpunkter fra møtet, som fremhever behovet for å omforme tradisjonelle forretningsmodeller for å tilpasse seg en mer bærekraftig fremtid. 

Sentrale innsikter inkluderer viktigheten av å redesigne produkter for lengre levetid og fokusere på tilgangstjenester, opplevelser og datadrevet innovasjon. Videre oppfordres retailere til å se på utleie som en inntektsmulighet og utvikle bærekraftige returordninger basert på innsikt fra data. Samlet sett peker denne artikkelen på behovet for rask handling, samarbeid og nyskapende tilnærminger for å realisere sirkulære forretningsmodeller i detaljhandelen, og dermed bidra til en mer bærekraftig økonomi.

Har du noen spørsmål? Eller vil du dele dine tanker om sirkulære forretningsmodeller i detaljhandelen med oss?

Send Åsgeir Helland en e-post: asgeir.helland@sharefox.co.

Se flere artikler her

Bygg din egen utleiebedrift nå.

Spørsmål? Ta kontakt med oss eller book en demo.