Alt du trenger å vite om produkt som tjeneste

Produkt som tjeneste
Forbruket av produkter har økt, og det er en økende bevissthet om behovet for å redusere forbruket for å bevare ressurser og miljøet. Dette presser for en bærekraftig tilnærming til produksjon og forbruk.

Del artikkelen

 Produkt som tjeneste er et begrep som har blitt mer aktuelt de siste årene både blant bedrifter og forbrukere. Det blir stadig flere forbrukere som ser etter løsninger for å redusere kjøp av nye produkter gjennom gjenbruk, ombruk, leie- og deletjenester. I denne artikkelen skal vi se nærmere på konseptet “produkt som tjeneste”, fordelene, bruksområdene og fremtidsutsiktene.

Hva er produkt som tjeneste?

Hva er et produkt?

Produktdefinisjon: Et produkt refererer generelt sett til en fysisk gjenstand eller en immateriell enhet som tilfredsstiller et behov eller ønske hos forbrukeren. Dette kan omfatte varer som elektronikk, klær, matvarer eller tjenester som reiseliv eller programvare.

Livsløpet til et produkt 

Det kjøpes for mange produkter, og det blir stadig produsert og markedsført nye produkter. Det er i denne sammenhengen man snakker om livsløpet til et produkt. Hvor langt er det? Og når bør det egentlig slutte? 

Produktet har et livsløp som typisk inkluderer produksjon, introduksjon på markedet, vekst, modning og til slutt nedgang på markedet. Samtidig snakker vi om produktets livsløp hos forbrukeren, fra forbrukeren kjøper et nytt produkt til behovet deres endrer seg og de slutter å bruke det. Hva skjer så med produktet? Blir det solgt videre eller blir det liggende i boden? Produkt som tjeneste er med på å forlenge livsløpet til et produkt, noe som er svært viktig for å få ned forbruket av produkter.

Hva er en tjeneste?

En tjeneste, derimot, refererer til en immateriell handling eller ytelse som tilbys for å møte et behov eller ønske. Tjenester inkluderer ofte profesjonelle tjenester som rådgivning, helsevesen, utdanning og transport. Mens produkter er fysiske objekter, er tjenester basert på handlinger, ferdigheter eller innsats fra en tjenesteleverandør. Tjenester kan også markedsføres og konsumeres, men de skiller seg fra produkter ved å være immaterielle og ikke fysiske gjenstander. 

Hva er produkt som tjeneste?

Produkt som tjeneste er en forretningsmodell som gjør det mulig for bedrifter og forbrukere å anskaffe og bruke utstyr uten å måtte eie det. I denne ordningen abonnerer eller leier man et produkt i en bestemt periode. 

Dette kan være en bedrift som leier nødvendige maskiner til et bestemt byggeprosjekt, som så blir levert tilbake når prosjektet er fullført. Eller det kan være en forbruker som leier en sykkel på ferieturen sin, og leverer den tilbake når ferien er over. Leverandøren tar seg av vedlikehold, oppgraderinger og support, slik at bedriften og forbrukeren slipper ansvaret og kostnadene forbundet med dette. 

Produkt som tjeneste

Hvordan fungerer produkt som tjeneste?

Produkt som tjeneste fungerer etter en abonnementsbasert modell, i likhet med SaaS (software-as-a-service). Bedrifter inngår en avtale med en leverandør av produkt som tjeneste for å få tilgang til det nødvendige utstyret i en forhåndsbestemt periode. Abonnementsavgiften er vanligvis basert på faktorer som utstyrstype, bruk og avtalens varighet.

De viktigste fordelene med produkt som tjeneste

Produkt som tjeneste gir også mange fordeler for de som benytter seg av tjenesten din:

Kostnadsbesparelser og fleksibilitet

Ved å benytte seg av en leie- eller abonnementstjeneste på produkter kan du unngå de høye forhåndskostnadene som er forbundet med å kjøpe utstyr. I stedet betaler de en forutsigbar abonnementsavgift eller et engangsbeløp, noe som gir bedre budsjettstyring og kostnadskontroll.

Tilgang til det nyeste utstyret

Du får tilgang til det nyeste utstyret uten å måtte bekymre deg for foreldelse. Tjenesteleverandøren sørger for at utstyret oppgraderes jevnlig, slik at bedriftene holder seg i forkant av den teknologiske utviklingen.

Bedre vedlikehold og support

Produkt som tjenesteleverandører tar seg av vedlikehold, reparasjoner og teknisk support, noe som reduserer nedetid og driftsforstyrrelser. Dermed kan bedriftene fokusere på kjernekompetansen og overlate utstyrsrelaterte oppgaver til ekspertene.

Fremtiden for produkt som tjeneste

Fremtiden for produkt som tjeneste ser lovende ut, med et betydelig vekstpotensial og nye markedstrender. Etter hvert som flere innser fordelene med produkt som tjeneste, forventes etterspørselen etter slike tjenester å øke. I tillegg vil teknologiske fremskritt, som integrering av tingenes internett (IoT) og prediktivt vedlikehold, øke verdien av produkt som tjeneste ytterligere.

Begrepet produkt som tjeneste går under flere navn, som for eksempel “Equipment as a Service (EaaS)”. Equipment as a Service har utviklet seg til å bli en «game-changer» innen forretningsdrift. I dagens hektiske og dynamiske markeder er bedrifter stadig på jakt etter innovative løsninger for å optimalisere prosessene, redusere kostnadene og øke effektiviteten. Equipment as a Service tilbyr en revolusjonerende tilnærming ved å gi bedrifter tilgang til utstyr av høy kvalitet uten de byrdene det innebærer å eie det. 

Hvordan komme i gang med produkt som tjeneste?

For å effektivisere produkt som tjeneste-prosessen integrerer mange leverandører tjenestene sine med et utleiesystem som Sharefox. Sharefox utleiesystem tilbyr en omfattende plattform som muliggjør sømløs administrasjon av produktutleie, abonnementer og relaterte operasjoner. Programvaren gir bedrifter et brukervennlig grensesnitt for å spore utstyrsbruk, overvåke ytelsen og effektivisere faktureringsprosessene.

Integrasjonen av Sharefox utleiesystem med produkt som tjeneste sikrer en sømløs opplevelse for bedriftene, slik at de kan administrere utstyrsabonnementene sine på en effektiv måte og maksimere driftseffektiviteten.

Produkt som tjeneste

Bransjer og bruksområder for produkt som tjeneste

Tilhengerutleie

Utleie av tilhengere er ikke en ny bransje, men vi observerer at det er en stabil sektor som gjennomgår betydelige endringer. Fra å være håndtert manuelt ser vi nå en økt satsing på digitale løsninger med økt automatisering og selvbetjening. Dette resulterer i forbedrede og mer effektive kundeopplevelser.

Kjøretøyutleie

Vi observerer en økende etterspørsel etter utleie av biler og kjøretøy i takt med den økende populariteten til elbiler og det voksende antallet som velger å avstå fra å eie sin egen bil. Dette gjelder både for delingstjenester som Hyre og GetAround, samt korttidsleie av biler for varetransport, behov for større tilhengere (noe som ofte er begrenset for elbiler), og langtidsleie av biler over perioder som 3, 6 eller 12 måneder gjennom bilabonnement. Er dette en potensiell mulighet for deg?

Verktøyutleie

Vi observerer en økende tendens blant forbrukere til å leie verktøy, samtidig som flere bedrifter ser verdien av å leie verktøy for spesifikke prosjekter. Hvert prosjekt er unikt og krever forskjellige verktøy, noe som kan bli kostbart ved kjøp for hver enkelt anledning. Opprettelse av et verktøyutleiefirma vil plassere deg i et marked i vekst med betydelig potensial.

Utleie av maskiner og utstyr

Utleie av maskiner og utstyr utgjør en betydelig industri, med en omsetning på over 10 milliarder kroner bare i Norge. Etterspørselen etter leie av alt fra minigravere til stillaser og lifter er i stadig vekst. Mens de større utleieselskapene fokuserer på å betjene de store entreprenørselskapene, er det muligheter for din bedrift å finne en lønnsom nisje ved å rette seg mot både private og SMB-bedrifter (små og mellomstore bedrifter). 

For eksempel benytter mindre byggefirmaer ofte utleietjenester for utstyr de ikke bruker så ofte. Det samme gjelder private som, i forbindelse med oppussings- og vedlikeholdsprosjekter, foretrekker å leie verktøy. Dette markedet er forventet å oppleve betydelig vekst i fremtiden.

Utleie av sport- og fritidsutstyr

Spesielt innenfor vannsport ser vi at det de siste årene har vært en trend å prøve ulike aktiviteter, som SUP og kajakk. Denne trenden kommer til å fortsette i det nye året, og vi ser at aktører som tilbyr leie av kajakk, SUP, ski og lignende sport- og fritidsutstyr vil ha gode muligheter for å øke omsetningen sin. 

Utleie av klær

Innenfor klesutleie mener vi at markedet fortsatt har potensial som ikke er fullt utnyttet, men som kanskje vil nå sitt høydepunkt i 2024. Forbrukerne blir stadig mer bevisste på bærekraftige alternativer og søker på markedet etter de mest fornuftige valgene. Vi håper og tror at flere forbrukere vil velge å leie klær for ulike arrangementer i stedet for å la kostbare plagg henge ubrukt i skapet.

Konklusjon

Produkt som tjeneste har endret måten bedrifter og forbrukere får tilgang til og bruker utstyr på. Med sine kostnadsbesparende fordeler, tilgang til den nyeste teknologien og effektivisere vedlikehold og support, er produkt som tjeneste et overbevisende alternativ til tradisjonelt eierskap av utstyr. 

Ved å integrere produkt som tjeneste med et utleiesystem som Sharefox kan bedrifter optimalisere utstyrsabonnementene sine og effektivisere driften. Etter hvert som produkt som tjeneste fortsetter å utvikle seg og overvinne utfordringer, kommer det til å spille en avgjørende rolle i utformingen av fremtiden for ulike bransjer.

Vil du prøve ut Sharefox? Sett opp en gratis testkonto.

Hva skal du gjøre nå?

Når du er klar … her er 3 måter vi kan hjelpe deg med å utvikle din utleiebedrift! 

  1. Har du lyst til å utvikle bedriften din i dag? Prøv Sharefox utleiesystem gratis – eller bestill en demo.
  2. Hvis du vil lære mer om Sharefox utleiesystem, lese om trender og nyheter vi deler gratis, besøk bloggen vår eller gå til ressurser i menyen. Her finner du blogginnlegg, kundecase, e-bøker og Sharefox Academy
  3. Følg oss i sosiale medier eller del denne bloggen på Linkedin eller Facebook.

Se flere artikler her

Reklamebyrå - Beyer Konoy - Sykkelutleie
Kundecase

Reklamebyrå Beyer Konoy: Optimalisering av sykkelutleie for Boss Cykler

Beyer Konoy, et reklamebyrå fra Danmark, fikk i oppdrag å effektivisere Boss Cykler, Bornholms fremste innen sykkelutleie. Gjennom samarbeid med Sharefox, en smart programvare for utleievirksomheter, oppnådde de betydelige forbedringer i virksomhetens drift. Dette case-studiet utforsker suksessen bak dette samarbeidet og hvordan det har styrket Boss Cyklers posisjon i markedet.

Bygg din egen utleiebedrift nå.

Spørsmål? Ta kontakt med oss eller book en demo.