Bilag 1A | Specifikation af persondata og registrerede emner

Personlig data

Databehandler skal behandle følgende typer af personoplysninger under tilsyn af den dataansvarlige til opfyldelse af aftalen:

 • Navn
 • E-mail
 • telefon
 • Adresser
 • Underskrifter
 • Enhver form for data gemt i brugerdefinerede felter
 • Enhver form for data gemt i noter

Af følgende kategorier af registrerede:

 • Kunder
 • Ordre:% s
 • Fakturaer
 • Kontrakter
 • Citater
 • Medarbejdere

 

Den registeransvarlige erklærer og garanterer, at beskrivelsen af personlige data og kategorier af registrerede i dette tillæg 1A er fuldstændig og nøjagtig og skal holde Databehandleren skadesløs for alle fejl og krav, der måtte opstå som følge af en overtrædelse af denne repræsentation og garanti.