Bilaga 1B | Underprocessorer

Följande underbehandlare anlitas av Sharefox vid tidpunkten för ingåendet av detta databehandlingsavtal:
 • PipeDrive - Estland, säljledare
 • Mandrill by Mailchimp - USA, E-posttjänster
 • GSuite by Google - Google Ireland ltd; E-post och dokumenttjänster
 • Helpscout - USA; Kundsupportsystem
 • Google Cloud Platform - Google Ireland ltd - Servrar och DataCentre för lagring av data för Sharefox Platform inklusive kunddata
 • Dustin - Norge; Servrar och DataCentre för lagring av data för Sharefox Platform inklusive kunddata
 • Advanced Systems & Technologies - Albanien, Supporttjänster
 • NETS - Norge; Payment Gateway
 • Stripe - USA; Payment Gateway
 • Criipto AS - Danmark; Hantering av BankID-lösning
 • Mailchimp - USA; Marknadsföringsnyhetsbrev
 • Hubspot - USA; CRM, försäljning, marknadsföring och supportsystem
 • Google Analytics; USA - webbtrafik

En uppdaterad lista över underbehandlare som anlitats av Sharefox kan begäras via info@Sharefox.co.