Bilaga 1A | Specifikation av personuppgifter och registrerade

Personlig information

Databehandlaren ska behandla följande typer av personuppgifter, under överinseende av personuppgiftsansvarig, för fullgörande av avtalet:

 • namn
 • E-post
 • Telefon
 • Adresser
 • Signaturer
 • Alla typer av data lagrade i anpassade fält
 • Alla typer av data lagrade i anteckningar

Av följande kategorier av registrerade:

 • Kunder
 • Order
 • Fakturor
 • Kontrakt
 • Citat
 • Anställda

 

Den personuppgiftsansvarige intygar och garanterar att beskrivningen av personuppgifter och kategorier av registrerade i denna bilaga 1A är fullständig och korrekt och ska hålla Behandlaren skadeslös för alla fel och anspråk som kan uppstå till följd av brott mot denna representation och garanti.